Kortrumsregler

 

Med undantag för vissa särskilda nationella turneringar måste all chattkommunikation ske på engelska. Vissa enkla fraser kan dock accepteras, som t.ex. “Salut!” eller “gracias”.

Spelare förväntas chatta på samma sätt som är passande när man möts personligen. Otrevlig, kränkande eller olämplig kommunikation tolereras inte. Spelare som inte sköter sitt chattande straffas med avstängning från chatten under en period eller permanent. I allvarliga fall kan spelare förlora sina spelrättigheter.
Spelare får inte använda chatten på PokerStars till att göra reklam för webbplatser eller andra kommersiella tjänster. Sådana inlägg kan resultera i att spelaren förlorar sina rättigheter att chatta och spela.

Spelare får inte skriva ord, tecken eller fraser i chatten som gör det svårt för andra att använda chatten. Vi betraktar sådan aktivitet som störande av spelen och tillåter det inte. Spelare som gör sig skyldiga till sådant kan förlora sina chatträttigheter.

Spelare får inte spamma bord med meddelanden om egna turneringar eller sit-and-go-evenemang. Sådana inlägg kan resultera i att spelaren förlorar sina rättigheter att chatta, starta privata turneringar och spela.
Spelare som har lagt sig i en hand får inte diskutera de lagda korten varken i kontantspel eller turneringar. Det innebär orättvis information till spelare som fortfarande är med.

Spelare som fortfarande är med får chatta om sina kort endast i kontantspel. Detta är ett slags småprat som är vanligt i poker. Spelare (oavsett om de är med i handen eller inte) får dock inte tipsa eller föreslå andra hur de ska spela. Det är t.ex. okej att säga “Jag bluffar, du borde syna”, men det är inte okej att säga “Han bluffar, du borde syna”.
Om det är fler än två spelare kvar i potten, både i kontantspel och turneringar, får spelare (oavsett om de är med i handen eller inte) inte chatta om sådant som kan anses påverka spelet i handen. Anta t.ex. att spelare A, B och C är i handen. A satsar och B står på tur. C får då inte säga “Jag kommer att lägga mig” (oavsett om han eller hon tänker göra det eller inte).
Om något tvistemål uppkommer kan det beslut PokerStars ledning fattar inte överklagas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *